Rzecz będzie o grupie zegarów z drugiej połowy osiemnastego wieku odróżniających się pewną dziwną właściwością: można wyłączyć repetycję a zegar nadal będzie wybijał godziny i kwadranse. 

Nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie. Zazwyczaj możliwe jest tylko wyłączenie automatycznej sygnalizacji dźwiękowej zegara.

Zegary z funkcją wyłączania kwadransów mają także możliwość wyłączania automatycznego wybijania godzin/kwadransów. Zatem, są następujące możliwości konfiguracji:

  • automatyczne wybijanie godzin/kwadransów i repetycja,
  • automatyczne wybijanie godzin/kwadransów i wyłączona repetycja,
  • wyłączone automatyczne wybijanie godzin/kwadransów i włączona repetycja (przydatne, gdy dzwonek zegara może przeszkadzać w czasie snu, ale repetycja może być przydatna, gdy ciemną nocą chce się sprawdzić, która jest godzina),
  • wyłączone wybijanie automatyczne i repetycja.

Budowa przełączników kwadransów i dzwonienia.


Elementami wykonawczymi przełączników są dźwignie (na tej samej osi, co wskazówki przełączników) umieszczone za tarczą zegarową.


Dźwignie przełączników są wykonane z drutu stalowego lub płaskownika mosiężnego i są bardzo fantazyjnie powyginane. 

Owe wygięcia są konieczne, by koniec dźwigni zablokował odpowiedni element mechanizmu dzwonienia w pozycji “bez repetycji” i “bez dzwonienia”, i jednocześnie nie stanowił przeszkody dla prawidłowej pracy mechanizmu zegarowego w pozycji “repetycja”i “dzwonienie”.  Zdarza się, że właściwe ustawienie tych dźwigni jest dosyć skomplikowane.
Położenie przełączników/dźwigien w pozycji “repetycja”  i “dzwonienie”. Najdalej, jak to możliwe, od innych elementów mechanizmu zegarowego.

Położenie przełączników/dźwigien w pozycji “bez repetycji” i “bez dzwonienia”. 

Zablokowany jest pręt ręcznego uruchamiania repetycji i zablokowany jest włącznik automatycznego bicia kwadransów,

 i, w konsekwencji, bicia godzin.

2005                    2024


©Copyright Zbigniew Roman, kontakt