Słupek


Gdy zrobiłem pierwsze pióro moja Żona dała lekko do zrozumienia,  że też mogłaby mieć jakieś pióro nowe. Nie ma to jak mieć możliwość zrealizowania takiego życzenia. Pomysł na to pióro skrystalizował się jako zadanie polegające na zrobieniu pióra patriotycznego. Stąd bursztyn, rurka z włóka węglowego no i polska kokarda narodowa. Razem dało to efekt, który nazwałem słupkiem granicznym.
Użycie bursztynu w masywie nie wchodziło w grę, to zdecydowanie nieodpowiedni materiał na pióro. A ponieważ miałem już trochę doświadczeń z żywicami epoksydowymi to pomyślałem o zatopieniu pokruszonego bursztynu w żywicy. Taka kompozycja też okazała się mało przydatna ze względu na kruchość, a i nie była też efektowna wizualnie. I tak pojawił się koncept użycia mieszanki żywica/bursztyn na podkładzie mosiężnym.
Pióro słupek jest bardzo smukłe, zasadnicza część korpusu ma 10 mm średnicy przy długości (ze stalówką) 160 mm. Stąd też wynika zastosowanie zakraplaczowego systemu napełniania.
2005©2017
  Zb. Roman